Afl. 4 | Waar zijn de vrouwen?

Els Kloek schrijft geschiedenis met vrouwen in de hoofdrol. Haar boek ‘1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis’ mag van kolonel Sylvia in alle schoolklassen verplichte kost worden. Tijdens een bezoek aan de vliegbasis vertelt zij hoe ze als zestienjarige al militair wilde worden, en hoe het is om als vrouw bij defensie te werken.