Pensioenuitdagingen voor een bloeiende samenleving in 2122

Onderzoek naar lange termijn uitdagingen van Nederland en de toekomst van pensioen

Net als 100 jaar geleden leven we in een tijd van ingrijpende verandering. De verzorgingsstaat, economische welvaart en liberale wereldorde zoals we die opbouwden in de twintigste eeuw, zijn niet langer vanzelfsprekend. Het klimaat staat onder grote druk.

Er leven onzekerheden en vragen over de toekomst onder veel mensen in Nederland. Juist in een tijd van onzekerheid is er behoefte aan richting. Waar werken we samen naar toe? Hoe zorgen we ervoor dat we ook in 2122 een bloeiende samenleving hebben?

In opdracht van ABP en APG heeft onderzoeksbureau Glocalities uitgebreid onderzoek gedaan naar de meningen van Nederlandse burgers over de lange termijn kansen en uitdagingen van de Nederlandse samenleving. Vier vragen staan centraal. Wie zijn we? Hoe zijn we hier gekomen? Waar willen we naartoe? En wat betekent dat voor de toekomst van werk en pensioen? De resultaten zijn boeiend en belangrijk voor iedere persoon, organisatie, beleidsmaker, onderzoeker of activist die bij wil dragen aan de toekomst van Nederland.

Download onderzoek

Deel deze pagina